Skip to main content
Skip to main content

QBE Nordics fortsätter att växa genom sex rekryteringar

QBE meddelar att bolaget — efter flera år av tillväxt på den nordiska marknaden — nu expanderar med sex nyrekryteringar. Ett av de nya tillskotten är Alexandra Von Dardel, en erfaren Senior Cyber Underwriter, som kommer stärka och fördjupa bolagets erbjudande inom cybersäkerhet.

QBE Nordics har i dag kontor i Stockholm och Köpenhamn och redan i februari annonserade bolaget att personalstyrkan hade fördubblats de senaste fem åren. Nu expanderar försäkringsbolagets nordiska erbjudande ytterligare genom sex nyrekryteringar inom flera kompetensområden.

"QBE Nordics fortsätter att leverera enligt koncernens strategiska mål. Genom att rekrytera medarbetare med rätt kompentenser fortsätter vi utveckla vårt affärserbjudande och blir än mer konkurrenskraftiga."Maths Stanser, General Manager på QBE Nordics

Bland annat ansluter Alexandra von Dardel som Senior Cyber Underwriter. Alexandra har tidigare arbetat som Senior Underwriter inom Financial Lines och Cyber på AXA XL. Hon har mångårig erfarenhet inom området och kommer att förstärka underwriting teamet med fokus på Cyber.

"Jag är mycket glad över att ansluta till QBE och ser fram emot möjligheten att bidra till att ytterligare stärka kunderbjudandet inom Cyber. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna erbjuda kunderna ett ännu starkare skydd mot de växande hoten inom cybersäkerhet.", kommenterar Alexandra.

De personer som anställts under hösten 2023 är:

Alexandra von Dardel – kommer senast från en tjänst som Senior Underwriter inom Financial Lines och Cyber på AXA XL.

Även Linnea Laitinen rekryteras, som tidigare har arbetat som skadejurist på AIG och Länsförsäkringar. Hon ansluter nu som Senior Claims Adjuster till skaderegleringsteamet i Sverige och kommer främst hantera inkommande skador från kunder inom Financial Lines och General Liability.

QBE Nordics har även rekryterat Karl Dahlström, senast från Protector Försäkring, där han arbetade som Sales Underwriter. Karl kommer arbeta med den kombinerade företagsförsäkringen.

Maria Juth – kommer senast från en tjänst som Underwriter på Länsförsäkringar och ansluter som Property Underwriter till egendomsteamet och kommer hjälpa kunder med försäkringsskydd mot verksamhetsavbrott och egendomsskada.

Frida Alexandersson – Fridas rekryteras som Senior Underwriting Assistant och kommer att leda Insurance administration-teamet i det dagliga arbetet. Frida kommer arbeta nära de europeiska Insurance administration-teamledarna för att utveckla och upprätthålla effektiva arbetsprocesser.

Donna Issa - kommer att arbeta med att stötta i ledningsgruppens dagliga arbete. Donna kommer också ansvara för frågor som rör kontoret och eventplanering.