Skip to main content

QBE:s Kunder kan känna sig säkra på en smidig Brexitövergång

Att förutsäga framtiden är svårt. Men att förbereda sig för alla eventualiteter är inte det.

Varje dag påminns vi om osäkerheten kring Brexit och bristen på enighet bland de europeiska ledarna. Därför är det skönt för QBE:s kunder att veta att deras intressen hela tiden har stått i centrum för våra förberedelser. Vi är övertygade om att när omständigheterna förändras måste man kunna anpassa sig snabbt och skräddarsy sin strategi efter vad som bäst passar kundernas behov. QBE är sedan länge ett internationellt etablerat försäkringsbolag, men vår flexibilitet och vår förmåga att fatta snabba beslut har gjort oss till en organisation som alltid är väl förberedd för alla eventualiteter.

QBE. Redo för Brexit.

Av den anledningen och för att motverka den utbredda osäkerhet som skapats av ovissheten kring Brexit har vårt fokus legat på att erbjuda kontinuitet i den höga servicenivå våra europeiska kunder har kommit att förvänta sig, oavsett resultatet av Brexit. QBE:s planering inför Brexit började redan före folkomröstningen i juni 2016, vilket understryker vårt starka engagemang för att kunna erbjuda en smidig övergång. Resultatet är att det kommer bli business as usual för våra kunder efter Brexit, oavsett hur den kommer att se ut.

Vi är redo för Brexit.

Engagerade i Europa.

QBE:s ambition har alltid varit att stärka vår närvaro som ett ledande försäkringsbolag i alla länder där vi verkar, med Europa som vårt huvudsakliga tillväxtområde. Vi har genomfört en omstrukturering av vår europeiska verksamhet och bildat ett nytt bolag – QBE Europe – i hjärtat av Bryssel. Detta dotterbolag och dess europeiska filialer bygger vidare på vår europeiska historia och säkerställer en smidig och säker övergång från till tiden efter Brexit.

QBE Europe är ett auktoriserat belgiskt försäkrings- och återförsäkringsbolag, som i januari 2019 kommer att ha filialer i Bermuda, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien, och som kommer att erbjuda våra kunder och deras partners en rad fördelar:

  • en organisation med globala förbindelser, kommersiell inriktning och innovation som ledstjärna,
  • tillgång till lokal och erfaren personal som talar det lokala språket och är fokuserad på att erbjuda de rätta lösningarna,
  • en heltäckande service av högsta klass som erbjuder både flexibilitet och kapacitet,
  • en omfattande expertis inom försäkring och skadereglering med både bred sakkunskap och specialistkompetens.

QBE var ett av de första försäkringsbolagen som fick sitt dotterbolag post Brexit-godkänt av Belgiens centralbank i maj 2018. Från och med 1 januari 2019 kommer samtliga försäkringsavtal som ingåtts av de befintliga europeiska dotterbolagen till QBE Insurance (Europe) Limited (QIEL) och av QBE Re (Europe) Limited att överföras till QBE Europe som en som en så kallad del VII-överföring och en gränsöverskridande fusion.  essa omstruktureringsplaner har fått klartecken av High Court of Justice i England och Wales, med förbehåll för ett slutgiltigt godkännande i december.

Finansiell styrka.

QBE Europe har tilldelats betyget A+ (stabila framtidsutsikter) för sin finansiella styrka av både Standard & Poor’s och Fitch, vilket motsvarar det aktuella betyget för QIEL och QBE Re.

Lloyd’s of London.

För närvarande sköter QBE sina aktiviteter inom Lloyd’s of London (Syndicate 386 och Syndicate 2999) genom QBE Underwriting Limited (QUL). Vår handlingsplan till följd av Brexit har avgjorts av den som antagits av Lloyd’s. Lloyd’s har bildat ett nytt europeiskt försäkringsbolag, Lloyd’s Insurance Company Limited (LIC), med säte i Bryssel. LIC är ett fullt fungerande kapitaliserat försäkringsbolag med möjlighet att försäkra risker från EU:s samtliga 27 medlemsstater och tre EES-länder från och med 1 januari 2019. QUL kommer att ingå i LIC:s struktur, vilket innebär att företaget kan fortsätta att ingå försäkringsavtal inom EES-området.

En del av den större bilden.

QBE Europe är en del av QBE Insurance Group, en av världens ledande försäkringsgivare och återförsäkringsbolag i världen QBE Insurance Group erbjuder ett brett utbud av försäkringsprodukter – allt från standardförsäkringar av egendom, ansvar och fordon till specialiserade finansförsäkringar samt försäkringar på marin- och energiområdet.

QBE. Redo för Brexit.

Mer information finns på https://qbeeurope.com/about-us/brexit