Skip to main content

Börsintroduktioner

Kapitalförvärv genom börsintroduktion är förknippat med stora risker för företaget och dess ledning – vår försäkring skänker sinnesfrid.

Vår börsintroduktionsförsäkring (POSI-policy) skyddar ert företag och dess ledning mot anspråk som uppstår i samband med att företaget gör en nyemission eller noterar bolaget på börsen.

Växande osäkerhet

Att publicera värdepappersofferter och introducera ett företag på börsen innebär att bolaget och dess ledning kan ställas inför rätta om det skulle visa sig att värdepappren inte motsvarar förväntningarna.

Det skydd som en börsintroduktionsförsäkring tillhandahåller kan utgöra skillnaden mellan att kunna fortsätta bedriva affärer även om en investerare eller myndighet skulle göra en anmälan, och att ställas inför allvarliga kassaflödesproblem och finansieringsbekymmer.

Flexibel service

Vi vet att det inte finns en lösning för alla. Därför är vi flexibla i vårt riskbedömningsförfarande. Våra riskbedömare har befogenhet att fatta egna beslut och anstränger sig alltid extra för att sätta sig in i just era utmaningar och möjligheter för att kunna ta fram en perfekt avvägd försäkringslösning.

Stort utbud av skydd

Våra medarbetare har ingående kunskaper om flera olika försäkringsområden, bland annat VD och Styrelseansvar, Förmögenhetsbrott och Kidnappning och Utpressning

Din kontakt

Din kontakt

Christian Mechler

Christian Mechler

Senior Underwriter