Skip to main content

Kidnappning och Utpressning

I dagens värld är risken för kidnappning och utpressning mycket verklig. I kidnappnings- och utpressningssituationer tillhandahåller vi, utöver ekonomisk täckning, krisstöd i form av expertförhandlare och konsulter.

Vår kidnappnings- och utpressningspolicy (K&R-policy) skyddar företag och deras anställda vid kidnappning, utpressning och människorov.

Ett växande hot

Företag som verkar utomlands måste vara införstådda med och förberedda på de utmaningar som råder i länder där kidnappningar förekommer. Kidnappning är inte bara en mycket verklig risk på flera håll i världen – på senare år har kidnapparnas motiv förändrats avsevärt, från att i huvudsak ha varit ekonomiskt grundade till att omfatta också fundamentalism och terrorism.

Skräddarsydd täckning

Med tanke på områdets art finns det inte någon universallösning som passar alla. Vi har kapaciteten att vara flexibla, och våra riskbedömare kan ta fram skräddarsydda paket som täcker just era behov. Till exempel kan vi erbjuda ett skydd som inkluderar säkerhetsutbildning för anställda innan de reser ut – det är alltid bättre att jobba förebyggande.

Krisstöd dygnet runt

Det är helt avgörande att en kidnappnings- och utpressningsförsäkring inte bara ger ekonomiskt skydd, utan också praktiskt stöd när krisen är ett faktum. Därför samarbetar vi med Red24, en global konsultfirma med mer än 50 års erfarenhet på det här området. Om en nödsituation skulle uppstå finns Red24 tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan, och har specialiserade konsulter strategiskt utplacerade runtom i världen för att kunna ingripa snabbt och effektivt.

Finansiell expertis

Utöver kidnappnings- och utpressningsskydd erbjuder QBE expertkunnande inom flera kompletterande finansiella områden, bland annat VD och Styrelseansvar, Förmögenhetsbrott och Börsintroduktioner

Din kontakt

Din kontakt

Christian Mechler

Christian Mechler

Senior Underwriter

Tfn: +46 858 751409

christian.mechler@se.qbe.com