Skip to main content

Terrorism

I ett allt osäkrare geopolitiskt klimat är det viktigt att era verksamheter är helt försäkrade – och våra riskbedömare vet precis vad som krävs.

Vi skyddar företag vid förluster till följd av krig på land, konfiskering och expropriering, politiskt våld och terrorism. Vi täcker förluster av såväl fasta som lösa tillgångar och hanterar både verksamhetsavbrott och egendomsskador.

Experter på området

Vi har över 20 års erfarenhet av det här affärsområdet och har varit delaktiga i att ta fram flera av de formuleringar som används på marknaderna i dag. Med stor vana och sakkunnighet är vi väl utrustade att hantera de ovanliga risker som våra kunder ställs inför.

En kundorienterad approach

På QBE är vi noga med att sätta kunden först i riskbedömningen. Vi sätter en stolthet i att kunna leverera lösningar som är utformade efter kundens unika behov. Det spelar ingen roll var någonstans på jorden, hur stort eller litet, hur högprofilerat eller diskret – vi löser det.

Partnerskap

Vissa av våra kunder har vi samarbetat med i över 20 år. De väljer att vara kvar hos oss för att vi förstår deras verksamheter och går att lita på när det gäller. De vet att vi aldrig lämnar dem i sticket eller drar oss tillbaka när läget i en viss region blir svårt – vi står stadigt vid deras sida tills stormen har bedarrat.

Kombinerad täckning

Vi är ensamma om att kunna leverera en policy som i ett och samma paket täcker politiska risker, politiskt våld, terrorism och andra variabler. Vi har ett tätt samarbete med våra kollegor inom olja och gas samt konst och antikviteter för att kunna ta fram skräddarsydda lösningar utifrån just era behov.

Vid er sida när det gäller

Ni kan lita på att vi agerar snabbt och effektivt när incidenten är framme – oavsett hur svår situationen i regionen är. Och eftersom våra skadehanterare är experter på området och arbetar nära våra riskbedömare kan ni känna er trygga med att den ni jobbar med förstår vilka utmaningar ni står inför.

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, European Markets

Tfn: +46 858 751401

Maths.Stanser@se.qbe.com