Skip to main content
Skip to main content

QBE Pride

Varje år deltar våra medarbetare i olika evenemang, bland annat Pride, för att bidra till en ökad medvetenhet om hbtq-frågor. Dessutom anordnar vi regelbundet egna QBE Pride-event.

I samband med vår senaste satsning hade vi glädjen att bli medlemmar i Stonewall Global Diversity Champions Programme 2016.

Programmet är ett forum för internationella organisationer som kämpar för hbtq-personers rättigheter i världen. Med tanke på hur ofta de rättsliga ramverken i hbtq-frågor förändras syftar programmet till att hålla sina medlemmar informerade om lagändringar och hur dessa kan tänkas påverka deras personal. Programmet ger även praktiska rekommendationer till sina medlemmar.

Att vi nu är medlemmar i Stonewall-programmet är ett uttryck för hur starkt QBE brinner för att skapa en inkluderande arbetsplats dit alla är välkomna. Genom samarbetet kommer vi att få värdefull vägledning i hur vi kan fortsätta att staka ut vägen mot en jämlik arbetsplats.

Stonewall jobbar för närvarande med över 750 av världens ledande organisationer. Målsättningen är att skapa helt jämlika arbetsplatser genom att införliva mångfald och inkludering i alla aspekter av verksamheten.