Skip to main content

PRODUKTER

Täcker de flesta risker

QBE erbjuder ett brett utbud av företagsförsäkringar som vi distribuerar exklusivt genom försäkringsmäklare och förmedlare.

Våra produkter

Med ett stort produktutbud och teknisk expertis har vi möjlighet att erbjuda risktäckning inom vitt skilda verksamhetsområden. Vi jobbar utifrån en proaktiv approach, även när det gäller mycket invecklade problem, och är lyhörda för era behov. På så vis kan vi ta fram precis rätt lösningar utrifrån just era omständigheter.

Läs mer om våra produkter här nedan. Om ni har mer invecklade behov som spänner över flera verksamhetsområden är ni välkomna att kontakta vår Distribution Manager, Maths Stanser

Finns inte produkten ni söker?

Besök QBE European Operations webbplats för att se hela vårt produktutbud

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, European Markets

Tfn: +46 858 751401

Maths.Stanser@se.qbe.com

Loading, please wait...
  • Skydd mot skadeanspråk och rättsliga kostnader till följd av påstådda brister i tillhandahållandet av professionella tjänster.

    Visa produkt
  • Skyddar era tillgångar och verksamheter i utlandet mot krig, konfiskering, expropriering, politiskt våld och terrorism.

    Visa produkt

Allmänt Ansvar och Produktansvar

Skyddar mot ersättningsanspråk från anställda, privatpersoner och andra utomstående parter.

Börsintroduktioner

Skyddar ert företag och dess ledning mot rättsliga försvarskostnader som uppstår i samband med börsintroduktion.

Cyber

Skydd mot informationsteknikrelaterade risker och skyldigheter.

Egendom och Avbrott

Skyddar er mot egendomsskador och verksamhetsavbrott.

Finansiella Institutioner

Skräddarsydda skydd som täcker specialbehoven inom finansvärlden.

Förmögenhetsbrott

Täcker era kostnader för bedrägerier eller stölder som utförs av anställda eller utomstående.

Kidnappning och Utpressning

Skydda era medarbetare vid kidnappning, kapning, utpressning och människorov.

Life Science och Kliniska Prövningar

Skydd mot skadeanspråk till följd av läkemedelsanvändning, medicinteknisk utrustning eller kliniska prövningar.

Professionsansvar

Skydd mot skadeanspråk och rättsliga kostnader till följd av påstådda brister i tillhandahållandet av professionella tjänster.

Terrorism

Skyddar era tillgångar och verksamheter i utlandet mot krig, konfiskering, expropriering, politiskt våld och terrorism.

VD och Styrelseansvar

Skyddar era medarbetare ledande befattningar från skadeståndsanspråk till följd av faktiska eller påstådda tjänstefel.

Kombinerad Företagsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring med ett omfattande skydd för företag inom olika branscher