Skip to main content

VD och Styrelseansvar

När myndigheter och aktieägare blir allt mer benägna att hålla individer ansvariga för saker som går fel är det viktigare än någonsin att ha en heltäckande vd- och styrelseansvarsförsäkring.

En vd- och styrelseansvarsförsäkring skyddar chefer och styrelser mot ekonomiska förluster till följd av faktiska eller påstådda tjänstefel. Den täcker rättsliga försvarskostnader och utgifter, utredningskostnader och utlämningskostnader.

Tuffare krav på ansvar

Myndigheter och aktieägare är mer måna än någonsin om att avkräva chefer och styrelser personligt ansvar när något går fel, vilket innebär att personliga tillgångar kan äventyras. Och där företagets ansvarsskyldighet är begränsad, är vd:ns inte det. Därför är det extra viktigt i dagens affärsvärld att erbjuda en vd- och styrelseansvarsförsäkring för att kunna locka de bästa förmågorna till viktiga befattningar.

Insikt i er organisation

Starka relationer är viktigt för oss. Vi tar oss alltid tid att lära känna våra kunder för att identifiera riskfaktorer. Endast genom att bilda oss en uppfattning av er verksamhet inifrån kan vi kartlägga alla viktiga riskmoment och skaffa all information vi behöver i riskbedömningsprocessen.

Skräddarsytt efter era behov

Vd- och styrelseansvar är ett riktigt styrkeområde för QBE där vi kan erbjuda omfattande skydd och betydande resurser. Våra riskbedömare är mycket erfarna och har fulla befogenheter att fatta egna beslut, vilket innebär att de snabbt och effektivt kan ta fram skräddarsydda lösningar för just er verksamhet. Vi erbjuder dessutom andra typer av skydd, exempelvis ansvarsförsäkring för icke-operativa funktioner, täckning av värdepappersemissioner och skydd av respektive.

Experter på skadehantering

Skadeanmälningar riktade mot vd och styrelse kan komma från flera olika håll. Våra erfarna experter är vana vid att handskas med olika anspråk. De jobbar utifrån en pragmatisk och flexibel approach för att nå fram till en skyndsam och effektiv lösning.

Kompletterande skydd

Vd- och styrelseansvarsförsäkringen erbjuds antingen som fristående policy eller i ett paket tillsammans med andra viktiga försäkringar, bland annat inom Förmögenhetsbrott, Kidnappning och Utpressning, Finansiella Institutioner och Allmänt Ansvar

Din kontakt

Din kontakt

Simon Hoejmark

Simon Hoejmark

Portfolio Manager

+45 33 45 06 02

simon.hoejmark@dk.qbe.com