Skip to main content

Energi

Energisektorn i Sverige befinner sig just nu i en övergångsfas. Hård konkurrens, starkt myndighetstryck och ambitiösa miljömål ger upphov till stora utmaningar – som dessutom försvåras av sjunkande priser.

Många analytiker är övertygade om att framtiden för energisektorn ligger i att kunna skifta fokus från kommodifierade tjänster till att skapa mervärde för kunderna genom att hjälpa dem att bli mer energieffektiva. Svenska företag är väl positionerade att lyckas med detta, eftersom de har varit tidigt ute med att införa innovativa system och verktyg för datainsamling, app-baserad konsumentinformation och mobila betaltjänster – tekniker som kommer att spela en avgörande roll i att öka effektiviteten, sänka kostnaderna och minska svinnet.

Varför QBE?

QBE har betjänat vatten-, gas-, el- och telekombolag i över 20 år och arbetar med flera branschledande organisationer.

Våra riskbedömare har flexibiliteten som krävs för att ta fram lösningar efter särskilda behov. Eftersom vissa energibolag gärna tecknar långsiktiga avtal erbjuder vi bland annat policyer som spänner över fem år. Och med tanke på att många bolag skaffar försäkringar inför större, katastrofartade händelser snarare än mer vardagliga skadeanmälningar, erbjuder vi skräddarsydda program som tar hänsyn till skarpa ytterligheter.

När en skadeanmälan görs har våra skadehanterare befogenhet att fatta egna beslut för att snabbt och effektivt kunna agera efter er situation. De jobbar enligt en kreativ och proaktiv approach som syftar till att få kontroll över och dämpa effekterna av det pågående skadeläget så att era tillgångar förblir skyddade.

Som en del av den bredare QBE-koncernen har vi dessutom kapacitet nog att leverera effektiva försäkringslösningar och stöd oavsett var någonstans i världen. Vi finns i över 150 länder världen runt och har därmed goda förutsättningar att tillhandahålla gränsöverskridande försäkringar.

Relevanta produkter

Bedragare utvecklar ständigt nya metoder att angripa företag med. Vi erbjuder ett stabilt skydd mot förmögenhetsbrott och arbetar tillsammans med er för att minska bedrägeririsken.

Läs mer om Förmögenhetsbrott

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår vd- och styrelseansvarsförsäkring skyddar era seniora medarbetare vid skadeanspråk till följd av faktisk eller påstådd oaktsamhet i fullgörandet av ett uppdrag.

Läs mer om VD och Styrelseansvar

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vår kidnappnings- och utpressningsförsäkring skyddar era medarbetare vid kidnappning, utpressning och människorov. Utöver ekonomisk täckning tillhandahåller vi krisstöd i form av expertförhandlare och konsulter.

Läs mer om Kidnappning och Utpressning

Vi täcker mängder av yrkesområden som blir föremål för skadestånds- eller förlustanspråk från kund till följd av bristfällig rådgivning, service eller design.

Läs mer om Professionsansvar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

Vi täcker företagsförluster till följd av krig, konfiskering och expropriering samt politiskt motiverat våld och terrorism.

Läs mer om Terrorism

Denna försäkring skyddar ert företag och dess ledning mot rättsliga försvarskostnader som uppstår i samband med börsintroduktion.

Läs mer om Börsintroduktioner

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@se.qbe.com