Skip to main content

International Markets

International Markets jobbar under ledning av Peter Burton och omfattar internationella operationer inom egendom och avbrott, olycksfall, särskilda risker och finanssektorn. Avdelningen ansvarar därtill för stora globala portföljer inom sjöfart och energi.

QBE:s kontor i Kanada och Förenade Arabemiraten lyder också under vårt ansvarsområde, och likaså British Marine, som är ett helägt dotterbolag till QBE Group.

Vi kan skriva avtal antingen under  Lloyd's eller vårt eget brevhuvud och erbjuder en oöverträffad global räckvidd med sann valfrihet i hur ni vill göra affärer.

Ledningsgrupp

Peter får uppbackning av en operativ ledningsgrupp som överser våra fokusområden. Du hittar deras kontaktuppgifter nedan:

 

Din kontakt

Din kontakt

Peter Burton

Peter Burton

Executive Director- International Markets

Tfn: +44 20 7105 5149

peter.burton@uk.qbe.com