Skip to main content

Vad utmärker oss

Stora nog att göra skillnad

QBE är ett av världens ledande försäkrings- och återförsäkringsbolag med hundratals specialistprodukter och kapaciteten att täcka de flesta företagsrisker. Vår globala närvaro innebär att vi kan hantera er exponering över hela världen.

Små nog att tänka snabbt

Vi sätter en stolthet i att vara flexibla och att reagera snabbt när läget förändras. Det innebär att vi är handlingskraftiga i vår service till våra kunder, som är allt från bussbolag till stora infrastrukturkoncerner.

Drivna att förverkliga

Vi vet att datorer aldrig kan ersätta människors förmågor. Därför ger vi våra riskbedömare förtroendet och befogenheten att fatta beslut, så att de kan tänka kreativt och agera snabbt för att hitta rätt lösningar åt er.

Nyheter och rapporter

Nyheter och rapporter