Skip to main content

Vad som utmärker oss

Stora nog att göra skillnad

QBE är ett av världens ledande försäkrings- och återförsäkringsbolag med ett brett produktutbud och kapaciteten att täcka de flesta företagsrisker. Vår globala närvaro innebär att vi kan hantera er exponering över hela världen.

Små nog att agera snabbt

Vi är stolta över vår flexibilitet och förmåga att agera snabbt när något inträffar. Vi är handlingskraftiga i vår service till våra kunder, som är allt från bussbolag till stora infrastrukturkoncerner.

Rätt lösning till komplexa problem

Vi vet att datorer aldrig kan ersätta människors förmågor. Därför ger vi våra riskbedömare förtroendet och befogenheten att fatta beslut, så att de kan tänka kreativt och agera snabbt för att hitta rätt lösningar åt er.

Nyheter och rapporter

Nyheter och rapporter