Skip to main content

Professionsansvar

Vi ger er tryggheten av att kunna tillhandahålla era tjänster med förvissningen om att vi står vid er sida om någon av era kunder skulle rikta skadeståndsanspråk mot er till följd av bristande rådgivning.

Professionsansvarsförsäkringar skyddar yrkesutövare som till följd av exempelvis bristfällig rådgivning eller service blir föremål för skadestånds- eller förlustanspråk från kund.

Grundlig erfarenhet

QBE har stor erfarenhet av professionsansvarsförsäkringar. Genom att verka i en rad olika sammanhang – från mindre företag till stora koncerner – har vi tillskansat oss gedigna insikter i vad som krävs rent praktiskt inom respektive bransch och har möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar.

Branschexpertis

Tack vare vårt arbete med leverantörer inom vitt skilda branscher har vi utvecklat specialkompetens inom juridik, teknik, media, telekom, ledningsstöd, redovisning och försäkringsförmedling.

Flexibla lösningar

Våra lyhörda och erfarna riskbedömare är väl medvetna om riskerna ni ställs inför och är vana vid att ta fram kreativa lösningar som täcker alla omständigheter. Exempelvis erbjuder vi täckning inom oförutsägbara fält som cyberbrottslighet och datastöld, och kan erbjuda skräddarsydda villkor för varje situation.

Gränsöverskridande kapacitet

Genom vårt omfattande globala nätverk kan vi göra riskbedömningar över hela världen. Om ni bedriver verksamhet i flera olika länder kan vi ta fram gränsöverskridande policyer som ger ett heltäckande skydd – och som dessutom uppfyller alla lagar och förordningar.

Din kontakt

Din kontakt

Simon Hoejmark

Simon Hoejmark

Portfolio Manager

+45 33 45 06 02

simon.hoejmark@dk.qbe.com