Skip to main content

Allmänt Ansvar och Produktansvar

När en utomstående part riktar ett skadeanspråk mot verksamheten är det helt nödvändigt att ha en ansvarsförsäkring. Vi har expertisen, kapaciteten och drivet som krävs för att hantera er exponering – oavsett var i världen.

Vår allmänna ansvarsförsäkring skyddar er om en medarbetare skulle råka skada en utomstående i arbetet. Vi täcker även er riskexponering på produktansvarsområdet.

Ett brett utbud

Ansvarsförsäkringar är en av QBE:s absoluta styrkor. Vi erbjuder kraftfull kapacitet och ett brett utbud av olika risklösningar inom flera sektorer, bland annat fordon, tillverkning, fastighet, transport och logistik samt energi

Skräddarsydd täckning

Vi är kända för att vara pådrivande och villiga att överväga även ovanliga och invecklade risker. Vi är alltid lösningsfokuserade, oavsett vilka utmaningar eller möjligheter det gäller, och skräddarsyr våra policyer efter era behov.

Snabb service

Eftersom vi är väl medvetna om att kunder och mäklare ofta jobbar under tidspress erbjuder vi alltid erfarna riskbedömare med befogenhet att fatta egna beslut.

Långsiktigt engagemang

Vi har ett rykte om oss att vara lojala gentemot våra kunder och branscher, både i svåra och lättare tider. Vi tar oss inte an eller lämnar marknader vind för våg baserat på kursutvecklingen – vårt engagemang är långsiktigt, och vi står för en trygghet och kontinuitet som våra kunder värdesätter högt.

Experter på skadehantering

När förlusten är framme jobbar våra erfarna skadehanterare i tätt samarbete med er för att hitta en effektiv lösning, så att ni kan återuppta affärerna.

Din kontakt

Din kontakt

Lasse Jensen

Lasse Jensen

Portfolio Manager