Skip to main content

Olje- och gassektorn

Sverige saknar egna betydande olje- och gasreserver och är därför beroende av import. Landet är dock nettoexportör av raffinerade petroleumprodukter, som motsvarar cirka 5 procent av totala exporter. Svenska bolag har dessutom en viktig internationell roll när det gäller utforskning och distribution av olja och gas.

Sett till framtida efterfrågan väntas fossila bränslen spela en allt mindre roll som energikälla i Sverige. Planen är att de ska vara helt utfasade till år 2045. Även den globala efterfrågan på olja och gas kommer oundvikligen att minska över tid. Men för de svenska företag som har ridit ut stormen sedan 2014 förblir framtidsprospekten relativt stabila.

Varför QBE?

QBE har jobbat med bolag inom olja och gas i mer än 30 år. Vi arbetar med några av världens största oljebolag, borrentreprenörer och serviceföretag. Vi prioriterar starka och långsiktiga relationer, och flera av våra största kunder har varit hos oss i över 20 års tid.

Vi lyssnar lyhört på våra kunder och möter deras risköverföringsbehov, oavsett hur dessa ser ut. Våra riskbedömare har grundlig branschexpertis och befogenhet att fatta beslut – något som våra kunder värdesätter högt.

Vi är kända för vår affärsmässiga syn på skadeanmälningar. Vi strävar alltid efter att hantera anmälningar skyndsamt och rättvist i syfte att värna era intressen.

Dessutom erbjuder vi den styrka och ekonomiska stabilitet som är att förvänta av QBE-koncernen, ett av världens ledande försäkringsbolag. Vi har även tillgång till QBE:s globala nätverk, vilket gör det möjligt för oss att göra riskbedömningar över hela världen.

Relevanta produkter

Bedragare utvecklar ständigt nya metoder att angripa företag med. Vi erbjuder ett stabilt skydd vid förmögenhetsbrott och arbetar tillsammans med er för att minska bedrägeririsken.

Läs mer om Förmögenhetsbrott

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår VD och styrelseansvarsförsäkring skyddar era seniora medarbetare vid skadeanspråk till följd av faktisk eller påstådd oaktsamhet i fullgörandet av ett uppdrag.

Läs mer om VD och Styrelseansvar

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vår kidnappnings- och utpressningsförsäkring skyddar era medarbetare vid kidnappning, utpressning och människorov. Utöver ekonomisk täckning tillhandahåller vi krisstöd i form av expertförhandlare och konsulter.

Läs mer om Kidnappning och Utpressning

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

Vi täcker företagsförluster till följd av krig, konfiskering och expropriering samt politiskt motiverat våld och terrorism.

Läs mer om Terrorism

Denna försäkring skyddar ert företag och dess ledning mot rättsliga försvarskostnader som uppstår i samband med börsintroduktion.

Läs mer om Börsintroduktioner

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@se.qbe.com