Skip to main content

Förmögenhetsbrott

När ett företag blir utsatt för bedrägeri kan det få allvarliga konsekvenser för kassaflödet och lönsamheten, och inverka negativt på företagets rykte och investerarnas tilltro – därför täcker vi alla potentiella bedrägeririsker.

Vår förmögenhetsbrottsförsäkring skyddar företag vars pengar, aktier, varor, värdepapper, egendom eller andra tillgångar stjäls av anställda eller utomstående parter. Försäkringsskyddet omfattar dessutom stöld av kunders pengar eller egendom som ert företag ansvarar för.

Att skydda sig mot ett hot som ständigt utvecklas

Ekonomiska bedragare utvecklar ständigt nya och ofta raffinerade sätt att angripa företag. Ett exempel är att genom social manipulation utge sig för att vara kunder eller att tillhöra företagets ledning. Social manipulation drabbar mängder av företag och är en erinran om hur viktigt det är att vara medveten om de senaste metoderna. Vi håller jämna steg med bluffmakarna och underrättar våra kunder om nya utvecklingar. Vi jobbar tillsammans med er för att minska risken att ni utsätts för bedragare.

Flexibelt och snabbt ingripande

På QBE är vi kända för vår lösningsfokuserade approach och att överväga även ovanliga risker. Vi är flexibla när det gäller vilket försäkringsskydd vi kan erbjuda, och våra riskbedömare har befogenhet att fatta egna beslut för att snabbt komma med innovativa lösningar.

Experter på skadehantering

Våra skadehanterare är vana vid att handskas med bedrägerier runtom i världen. Om ni skulle drabbas är de redo att skyndsamt behandla er anmälan så att ni snabbt kan återuppta verksamheten. Vi erbjuder även konsulter som kan utreda pågående bedrägerier för att därigenom förhindra fler förluster.

Finansiell expertis

Vi erbjuder flera kompletterande skydd på finansområdet, bland annat inom VD och Styrelseansvar, Kidnappning och Utpressning.

 

Din kontakt

Din kontakt

Simon Hoejmark

Simon Hoejmark

Portfolio Manager

+45 33 45 06 02

simon.hoejmark@dk.qbe.com