Skip to main content

Cyber

Cyberattacker är ett av de största hoten mot dagens företag. Därför är det oerhört viktigt att ha en heltäckande IT- och cyberförsäkring.

Vår cyberpolicy täcker alla risker som är förknippade med digital teknik och erbjuder krisstöd när cyberattacken är ett faktum.

Växande hot

Alla delar av ett modernt företag är i dag beroende av informationsteknik. Tyvärr är det så att ju mer värdefulla de digitala tillgångarna blir, desto starkare motiv får cyberbrottslingarna att slå till – och desto mer exponerade blir företagen för nätverkshaverier. Dessutom växer ständigt företagens juridiska ansvar vid cyberattacker, vilket ökar bördan ytterligare.

Bred täckning

Vår cyberförsäkring ger ett heltäckande skydd som inte erbjuds någon annanstans. Den täcker allt från egendomsskador och avbrott till ansvarsskyldighet och förmögenhetsbrott. För att ni ska få bästa möjliga skydd arbetar våra riskbedömare nära er för att ta fram en skräddarsydd lösning utifrån era specifika verksamhetsbehov.

Till er tjänst, dygnet runt

Vi finns tillgängliga dygnet runt när en cyberattack har ägt rum. Vi kan hjälpa er att utreda hur attacken utfördes, täppa till säkerhetsluckor och återställa den digitala verksamheten så snabbt och effektivt som möjligt. Vi kan även bistå med PR-arbete för att minimera skadorna på företagets rykte. Andra tjänster vi kan erbjuda innefattar juridisk rådgivning, i synnerhet när det gäller att uppfylla efterlevnadskrav, och id-övervakning efter ekonomisk brottslighet.

Gränsöverskridande kapacitet

Vi har cyberexperter som kan utföra cyberrelaterade riskbedömningar över hela världen. Åt företag som jobbar internationellt kan vi ta fram gränsöverskridande försäkringslösningar.

Din kontakt

Din kontakt

Simon Hoejmark

Simon Hoejmark

Portfolio Manager

+45 33 45 06 02

simon.hoejmark@dk.qbe.com