Skip to main content

Teknik-, medie- och telekombranschen

Svenska företag ligger i framkanten av den globala teknik-, medie- och telekomsektorn. Landet har en av Europas mest utbyggda och välutvecklade mobil- och bredbandsinfrastrukturer, och är säte för flera högprofilerade uppstartsföretag, bland annat framstående namn som Skype, Spotify, Minecraft och Candy Crush. Stockholm har flest uppstartsföretag i miljardklassen i hela Europa och överträffas bara av Silicon Valley när det gäller antalet teknikuppstartsbolag per capita.

Genom ett tätt sammansvetsat ekosystem av begåvning och entreprenörsanda är Sverige ett spännande land för teknik-, medie- och telekombolag (TMT).

Varför QBE?

QBE har mer än 30 års erfarenhet av TMT-branschen. Vi jobbar med mängder av ledande teknik- och medieföretag runtom i världen och har ingående kunskaper om utmaningarna i branschen.

Vi erbjuder flera branschspecifika tjänster, däribland försäkringar inom Professionsansvar och Allmänt Ansvar. Våra erfarna riskbedömare har expertisen och flexibiliteten som krävs för att ta fram lösningar efter just era behov, och våra villkor har finslipats under årens lopp för att ge den absolut bästa täckningen på dagens marknader.

Våra skadespecialister kommer från såväl en juridisk bakgrund som försäkringsvärlden och har stor erfarenhet av skadeanmälningar inom media och teknik. Det innebär att ni alltid har att göra med någon som förstår er verksamhet från grunden.

Som en del av QBE-koncernen kan vi erbjuda våra kunder styrka och ekonomisk trygghet. Dessutom har vi tillgång till hela QBE:s globala nätverk, vilket innebär att vi kan göra riskbedömningar över hela världen och ta fram utförliga globala lösningar.

Relevanta produkter

Bedragare utvecklar ständigt nya metoder att angripa företag med. Vi erbjuder ett stabilt skydd mot förmögenhetsbrott och arbetar tillsammans med er för att minska bedrägeririsken.

Läs mer om Förmögenhetsbrott

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberbrottsområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår VD och styrelseansvarsförsäkring skyddar era seniora medarbetare vid skadeanspråk till följd av faktisk eller påstådd oaktsamhet i fullgörandet av ett uppdrag.

Läs mer om VD och Styrelseansvar

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vår kidnappnings- och utpressningsförsäkring skyddar era medarbetare vid kidnappning, utpressning och människorov. Utöver ekonomisk täckning tillhandahåller vi krisstöd i form av expertförhandlare och konsulter.

Läs mer om Kidnappning och Utpressning

Vi täcker mängder av yrkesområden som blir föremål för skadestånds- eller förlustanspråk från kund till följd av bristfällig rådgivning, service eller design.

Läs mer om Professionsansvar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

Vi täcker företagsförluster till följd av krig, konfiskering och expropriering samt politiskt motiverat våld och terrorism.

Läs mer om Terrorism

Din kontakt

Din kontakt

Simon Hoejmark

Simon Hoejmark

Portfolio Manager

+45 33 45 06 02

simon.hoejmark@dk.qbe.com