Skip to main content

Utbildningssektorn

Sverige har en välutvecklad och tekniskt avancerad utbildningssektor. Landets investerar konsekvent en högre andel av BNP i utbildningsväsendet än andra OECD-länder. Regeringen har budgeterat 78 miljarder för 2017 och planerar att anställa ytterligare 20 000 personer i närtid.

Sveriges ekonomi är beroende av en utbildningssektor som odlar förmågor och expertkunskaper – inte minst för att kunna vidareutveckla landets blomstrande industri-, teknik- och life science-sektorer. Möjligheterna för utbildningsorganisationer är därför många, särskilt på teknikutbildningsområdet där innovationer inom e-inlärning och lärande med hjälp av artificiell intelligens öppnar nya dörrar.

Varför QBE?

QBE har arbetat med skolor, högskolor och universitet i tio år. Våra riskbedömare är grundligt insatta i sektorn och erbjuder flera viktiga försäkringar, exempelvis inom allmänt ansvar, professionsansvar samt egendom och avbrott.

Tack vare vår gedigna erfarenhet kan vi ta oss an även mycket utmanande risker och omständigheter, till exempel kränkningar på högstadieskolor.

Vi erbjuder den styrka och ekonomiska stabilitet som är att förvänta av QBE-koncernen, ett av världens ledande försäkringsbolag. Vi har även tillgång till QBE:s globala nätverk, vilket gör det möjligt för oss att göra riskbedömningar och ta fram heltäckande lösningar över hela världen.

När en skadeanmälan görs har våra skadehanterare befogenhet att fatta egna beslut för att snabbt och effektivt kunna agera efter er situation. De jobbar utifrån en kreativ approach som syftar till att få kontroll över och dämpa effekterna av det pågående skadeläget så att ni förblir skyddade.

Relevanta produkter

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vi skyddar företag inom life science och kliniska prövningar vid skadeståndsanspråk till följd av skador orsakade av läkemedel, medicinteknisk utrustning och kliniska prövningar.

Läs mer om Life Science och Kliniska Prövningar

Vi täcker mängder av yrkesområden som blir föremål för skadestånds- eller förlustanspråk från kund till följd av bristfällig rådgivning, service eller design.

Läs mer om Professionsansvar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@se.qbe.com