Skip to main content

QBE Hållbarhet

Att göra rätt sak

"Handlar ett företag bara om siffror i en balansräkning – eller spelar det någon roll vad vi gör med dessa siffror? Vi tror att det spelar roll."

I denna hållbarhetsrapport täcks all QBEs verksamhet under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021. Den ger en översikt över pågående initiativ för att visa de framsteg vi har nått i vårt hållbarhetsarbete

Ladda ner vår 2021 hållbarhetsrapport