Skip to main content

Finansiella Institutioner

Sverige har en stor, sofistikerad och välutbyggd marknad av finansiella tjänster. Finansiella institutioner ställs löpande inför utmaningar i form nya skatteregler och stränga kapitaltäckningskrav. Orosmoln finns också kring hushållens växande skulder och en potentiell bostadsbubbla.

Medan den största utmaningen för finansiella institutioner runtom i världen är att kunderna utvecklar nya vanor och användningsmönster, har svenska institutioner varit skickliga på att ta sig an utvecklingen. Stort försprång har gjorts exempelvis när det gäller onlinetjänster, digital teknologi och innovationer som bygger på artificiell intelligens, bland annat i form av så kallade chatbotar.

Varför QBE?

I mer än 35 år har QBE samarbetat med finansiella institutioner. Vi jobbar med flera av världens största banker, försäkringsbolag, börser och andra finansiella aktörer. Bland våra kunder finns bland annat två tredjedelar av världens 50 största fondförvaltare, globalt systemviktiga banker (”G-SIB”) och globalt systemviktiga försäkringsbolag (”G-SII”).

Eftersom vi vet att det inte finns någon universallösning som passar alla i en så invecklad bransch som denna, arbetar vi tillsammans med er och er mäklare för att i detalj analysera riskerna och ta fram ett skräddarsytt skydd utifrån just era omständigheter. Viktigast av allt är att våra riskbedömare har befogenhet att fatta egna beslut för att komma med innovativa lösningar.

Vi förstår att det viktigaste med en försäkringspolicy är att den möjliggör snabba och förmånliga lösningar på skadeärenden. Skadeanmälningar inom finansbranschen är ofta mycket invecklade och involverar flera parter. Därför är det helt avgörande med effektiv kommunikation. Vi strävar alltid efter att skyndsamt och rättvist lösa skadeärenden, samtidigt som vi hjälper er att värna om era kundrelationer.

Våra riskbedömare och skadereglerare finns utspridda över alla våra kärnmarknader – Västeuropa, Storbritannien, Mellanöstern, Australien och Kanada – vilket innebär att vi kan dra nytta av lokalkännedom som gynnar våra kunder. Dessutom har vi en utmärkt global räckvidd. QBE är ett av världens största försäkringsbolag som tillhandahåller gränsöverskridande lösningar till flera av världens ledande och mest mångfacetterade finansiella institutioner.

Relevanta produkter

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vi erbjuder flera typer av skydd som är skräddarsydda efter behoven i finanssektorn, bland annat inom förmögenhetsbrott, professionsansvar samt vd- och styrelseansvar.

Läs mer om Finansiella Institutioner

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

Vi erbjuder flexibla flerklassförsäkringslösningar skräddarsydda för behoven hos företag som bedriver verksamhet på flera platser runt om i världen.

Läs mer om Globala program

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@qbe.com