Skip to main content

Egendom och Avbrott

När det gäller att gardera företaget mot konsekvenserna av egendomsskador och verksamhetsavbrott krävs det ett försäkringsbolag som har expertisen och kapaciteten att gripa in.

Vi täcker risker för brand, stöld, maskinskador och verksamhetsavbrott.

Förståelse för era behov

Som ett etablerat bolag inom egendoms- och avbrottsförsäkring är vi väl positionerade att stötta våra kunder i takt med att de växer från småföretagare till multinationella konglomerat. Vi tar oss tid att lära känna ert företag för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning på just era behov – oavsett hur svåra.

Handlingskraft är a och o

Vi är väl medvetna om att valet av egendoms- och avbrottsförsäkring ibland kräver snabba ställningstaganden. Därför har våra riskbedömare befogenheten att fatta beslut så att de snabbt och kreativt kan hjälpa er med riskhanteringen och att få ut så mycket som möjligt av omständigheterna.

Betydande kapacitet

Med hela QBE-koncernens finansiella styrka i ryggen har vi kapaciteten ni behöver. Det kvittar om ni är en liten lokaluthyrare eller ett börsnoterat storbolag – ni kan lita på att vi täcker era behov.

Globala resurser

Tack vare QBE:s globala nätverk kan vi bedöma egendoms- och avbrottsrisker över hela världen och ta fram utförliga multinationella program för företag med verksamhet i flera länder.

Allvaret av en anmälan

När ni gör en skadeanmälan är vårt mål att ni ska kunna återuppta verksamheten så snart som möjligt genom att erbjuda flexibelt stöd och skyndsamma utbetalningar. Våra skaderegleringsexperter har befogenhet att fatta beslut och har stor sakkunskap om branschfrågor och lagstiftning.

Din kontakt

Din kontakt

Anna Liljenberg

Anna Liljenberg

Portfolio Manager