Skip to main content

Fordon

Fordonsbranschen har en oerhört viktig roll i den svenska ekonomin. Den genererar omkring en halv miljon direkta och indirekta arbetstillfällen. Svensk fordonsexport uppgår till nästan 200 miljarder kronor och utgör mer än 13 procent av sammanlagda exporter.

Med hård konkurrens, snäva marginaler och en svåröverskådlig framtida efterfrågan står fordonstillverkare över hela världen inför stora utmaningar. Svenska firmor – med aktivt understöd från staten – möter dock dessa svårigheter väl genom att dra nytta av kvalificerad arbetskraft och sofistikerad teknik. De är ledande på områden som förarlösa bilar, förnyelsebar energi, elektrisk framdrivning och uppkopplade fordon.

Varför QBE?

QBE har i många år tillhandahållit ett stort utbud av försäkringsprodukter åt fordonstillverkare, bilförsäljare, finansinstitut, lastbilsproducenter, speditörer, servicebolag samt reservdels- och utrustningsföretag.

Vi har mångåriga relationer till fordonskunder över hela världen, bland andra Ford, Mercedes, BMW, Audi, Al Futtaim Group, Nordea Bank och Good Sam Club.

Vår expertis och erfarenhet av fordonssektorn, kombinerat med vår flexibla och lösningsfokuserade approach, innebär att vi kan ta fram skräddarsydda produkter för just era omständigheter.

Som en del av QBE-koncernen har vi kapacitet nog att leverera effektiva försäkringslösningar och stöd oavsett var någonstans i världen. Vi finns i över 150 länder världen runt och har därmed goda förutsättningar att tillhandahålla gränsöverskridande försäkringar.

När en skadeanmälan görs har våra skadehanterare befogenhet att fatta egna beslut för att snabbt och effektivt kunna agera efter er situation. De jobbar enligt en kreativ och proaktiv approach som syftar till att få kontroll över det pågående skadeläget så att era tillgångar förblir skyddade.

Genom vår unika satsning, QBE Premiums4Good, erbjuder vi dessutom möjligheten att investera 25 procent av era premier i projekt som gynnar lokalsamhällen eller miljön. Vi publicerar årliga redovisningar av projekten vi stödjer. Dessa är ni välkomna att själva använda i era rapporter till aktieägare, medarbetare och kunder.

Relevanta produkter

Bedragare utvecklar ständigt nya metoder att angripa företag med. Vi erbjuder ett stabilt skydd vid förmögenhetsbrott och arbetar tillsammans med er för att minska bedrägeririsken.

Läs mer om Förmögenhetsbrott

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår vd- och styrelseansvarsförsäkring skyddar era seniora medarbetare vid skadeanspråk till följd av faktisk eller påstådd oaktsamhet i fullgörandet av ett uppdrag.

Läs mer om VD och Styrelseansvar

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vi täcker mängder av yrkesområden som blir föremål för skadestånds- eller förlustanspråk från kund till följd av bristfällig rådgivning, service eller design.

Läs mer om Professionsansvar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

Denna försäkring skyddar ert företag och dess ledning mot rättsliga försvarskostnader som uppstår i samband med börsintroduktion.

Läs mer om Börsintroduktioner

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@se.qbe.com