Skip to main content

Vårdsektorn

Sveriges statligt understödda vårdsystem är ett av de mest subventionerade i hela den utvecklade världen. Budgeten för 2023 är 110 miljarder kronor. Privatägda bolag spelar en viktig roll i denna blomstrande sektor. För närvarande står de för omkring 20 procent av den offentliga sjukhusvården och 30 procent av primärvården.

Sverige satsar stort på att utveckla teknikdrivna lösningar på landets sjukvårdsutmaningar. Genom e-hälsovisionen siktar regeringen på att till år 2025 bli ledande inom e-hälsa i syfte att förbättra sjukvårdens administration och resultat. Detta innebär spännande möjligheter för nydanande företag inom områden som kroppsburen teknik (”wearables”), robotteknik och nanoteknologi.

Varför QBE?

I mer än 20 år har QBE erbjudit försäkringar inom vårdssektorn. Vi hjälper verksamheter av alla slag – allt från organisationer som jobbar med forskning och utveckling till producenter, sälj- och distributionsbolag, sjukhus och vårdcentraler.

Vi sätter en stolthet i att kunna agera snabbt och att ta fram lösningar utifrån unika omständigheter. Tack vare vår stora expertis har vi kapacitet att ta oss an större och mer invecklade risker, bland annat inom kliniska prövningar, läkemedelsprodukter och medicinsk felbehandling.

När en skadeanmälan görs har våra skadehanterare befogenhet att fatta egna beslut för att snabbt och effektivt kunna agera efter er situation. De jobbar utifrån en proaktiv approach som syftar till att få kontroll över och dämpa effekterna av det pågående skadeläget så att ni förblir skyddade.

Dessutom erbjuder vi den styrka och ekonomiska stabilitet som är att förvänta av QBE-koncernen, ett av världens ledande försäkringsbolag. Vi har även tillgång till QBE:s globala nätverk, vilket gör det möjligt för oss att göra riskbedömningar över hela världen.

Relevanta produkter

Bedragare utvecklar ständigt nya metoder att angripa företag med. Vi erbjuder ett stabilt skydd vid förmögenhetsbrott och arbetar tillsammans med er för att minska bedrägeririsken.

Läs mer om Förmögenhetsbrott

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår VD och styrelseansvarsförsäkring skyddar era medarbetare med ledande befattningar vid skadeanspråk till följd av faktisk eller påstådd oaktsamhet i fullgörandet av deras uppdrag.

Läs mer om VD och Styrelseansvar

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vi skyddar företag inom life science och kliniska prövningar vid skadeståndsanspråk till följd av skador orsakade av läkemedel, medicinteknisk utrustning och kliniska prövningar.

Läs mer om Life Science och Kliniska Prövningar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

In an increasingly global trade environment, unpredictable local conditions can make moving and protecting cargo complex. We provide tailored and comprehensive cover.

Läs mer om Cargo

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@qbe.com