Skip to main content

Byggsektorn

Den svenska byggsektorn står inför spännande tider – Sveriges ekonomi är stabil och fortsätter att växa, efterfrågan på bostäder är stor och ambitiösa statliga infrastruktursatsningar är i färd att förverkligas.

Det finns förvisso utmaningar – från fortsatt pressade marginaler till problem med myndighetsreglering, kostnadshantering, finansiering och prissättning. Men med tanke på att det i Sverige planeras för 700 000 nya bostäder och kontor till 2030, och att 670 miljarder har avsatts till nya väg-, järnvägs- och övriga infrastrukturprojekt till 2025, är utsikterna för branschen goda.

Varför QBE?

QBE har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med firmor i bygg- och entreprenadsektorn. Till oss vänder sig kunder för att få teknisk expertis, ta del av vårt branschkunnande och utnyttja vår globala räckvidd.

Vi vet att det krävs snabba beslut när försäkringar ska tecknas inför byggnadsarbeten. Därför sätter vi er i direktkontakt med våra specialiserade riskbedömare som kan agera snabbt och kreativt för att ni ska få ut mesta möjliga av era omständigheter.

Eftersom vi vet att kassaflödet och marginalerna är avgörande att skydda i händelse av ersättningsanspråk arbetar vi hårt för att så skyndsamt som möjligt nå bästa resultat. Våra skadereglerare har befogenhet att fatta egna beslut och kan därmed agera snabbt och effektivt utifrån era behov.

Som en del av QBE-koncernen har vi kapacitet nog att leverera försäkringslösningar och stöd oavsett var någonstans i världen. Vi finns i över 150 länder världen runt och har därmed goda förutsättningar att tillhandahålla gränsöverskridande försäkringar.

Relevanta produkter

Bedragare utvecklar ständigt nya metoder att angripa företag med. Vi erbjuder ett stabilt skydd vid förmögenhetsbrott och arbetar tillsammans med er för att minska bedrägeririsken.

Läs mer om Förmögenhetsbrott

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår VD och styrelseansvarsförsäkring skyddar era medarbetare med ledande befattningar vid skadeanspråk till följd av faktisk eller påstådd oaktsamhet i fullgörandet av deras uppdrag.

Läs mer om VD och Styrelseansvar

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vi täcker mängder av yrkesområden som blir föremål för skadestånds- eller förlustanspråk från kund till följd av bristfällig rådgivning, service eller design.

Läs mer om Professionsansvar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

In an increasingly global trade environment, unpredictable local conditions can make moving and protecting cargo complex. We provide tailored and comprehensive cover.

Läs mer om

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@qbe.com