Skip to main content

QBE Premiums4Good

Försäkringspremier som gör skillnad

Premiums4Good är ett nytänkande initiativ där vi investerar försäkringspremier för att uppnå en märkbar skillnad för samhällen runt om i världen.

Genom Premiums4Good placerar QBE en andel av kunders premier i investeringar med ett miljö- eller socialt ändamål. Några exempel är placeringar i värdepapper med fokus på gröna investeringar eller Social Impact Bonds, en form av projektfinansiering i samhällsprojekt, så kallade sociala investeringar.

Vår ambition för 2025 är att våra samhällspåverkande investeringar ska växa till 2 miljarder USD.

I juni 2023 hade 102 värdepapper investerats i som en del av Premiums4Good, en ökning från 85 i juni 2021.

I juni 2023 hade 1.56 miljarder USD investerats i Premiums4Good.

 

Om vår investeringsstrategi för samhällspåverkan inom ramen för Premiums4Good

Premiums4Good stödjer vår vision att leverera attraktiva riskjusterade avkastningar och affärsvärde samtidigt som vi strävar efter att bidra till positiva sociala och miljömässiga effekter.

Vi har en global strategi för att påverka investeringar inom ramen för våra verksamheter i Europa, Nordamerika, Asien och Australien/Stilla havsområdet.

En andel av alla premier är öronmärkta till Premiums4Good. För att hjälpa oss att utveckla Premiums4Good vidare kan kunder också välja att bidra mer och avsätta 100% av sina premier till initiativet.

Vår ambition är att vår andel samhällspåverkande investeringar ska växa till 2 miljarder USD år 2025.

 

Våra Premiums4Good-investeringar

Från initiativ inom förnybar energi och hållbar infrastruktur, till sociala tjänster och program för att stötta utsatta individer och samhällen – Premiums4Good hjälper oss, tillsammans med våra kunder och partner, att göra skillnad.

Vår befintliga Premiums4Good-investeringsportfölj innehåller åtskilliga tillgångskategorier, geografiska och påverkansområden. Den 30 juni 2023 hade vi 102 värdepapper värderade till 1.56 miljarder USD.

Läs mer på https://www.qbe.com/premiums4good