Skip to main content
Skip to main content

QBE Premiums4Good

Vi tycker att köpet av en försäkring ska handla om mer än bara affärer. För att ge något tillbaka till samhället ger vi er därför chansen att göra skillnad med er premie.

När ni betalar er premie hos oss investerar vi pengarna tills vi behöver dem för att täcka skadeanspråk. Om ni går med i QBE Premiums4Good investerar vi 25 procent av er premie i projekt som bidrar till en bättre miljö eller gör direkt samhällsnytta, exempelvis genom att motverka hemlöshet.

En gång om året informerar vi dessutom om på vilka sätt er premie har gjort skillnad.

Satsningen är helt unik – vi är det första försäkringsbolaget att låta kunderna investera sina premier i projekt som bidrar positivt till samhällen och miljön.

Om ni vill bli en del av QBE Premiums4Good är ni välkomna att skriva till premiumsforgood@uk.qbe.com

Detta är QBE Premiums4Good

Detta är QBE Premiums4Good

I stället för att göra placeringar i mer allmänna etiska fonder eller miljöfonder investerar vi som en del av QBE:s Premiums4Good-satsning er premie i projekt som direkt gynnar lokalsamhällen eller miljön.

Hämta broschyr
Se vilka projekt er premie bidrar till

Se vilka projekt er premie bidrar till

En gång om året skickar vi ut en rapport om de projekt som ni stöttar genom QBE Premiums4Good. Informationen kan ni sedan använda i era egna rapporter för att beskriva ert CSR-arbete.

Hämta rapport

Titta på videoklippet om QBE Premiums4Good