Skip to main content

Transport och Logistik

Sverige har en väletablerad transport- och logistiksektor och är en pionjär när det gäller många av de branschinnovationer som sker inom IT och uppkopplad teknik. Världsbanken har konstaterat att Sverige har den tredje bästa logistikinfrastrukturen i världen, och i Nordeuropa fungerar landet som ett naturligt nav som har bidragit till den enorma expansion som har skett inom e-handel och outsourcad logistik på senare år.

Det är en spännande tid för svenska transport- och logistikföretag. Stora möjligheter öppnar sig inom molnbaserad analys, uppkopplade enheter, robotstyrd automatisering, distributionskedjor på blockchain-teknik, självkörande fordon, drönare och artificiell intelligens.

Varför QBE?

QBE har nästan 90 års erfarenhet av den här branschen – vi arbetar med ett stort antal ledande transport- och logistikföretag över hela världen.

Våra riskbedömare har stor sakkunskap och teknisk skicklighet. De är flexibla och har befogenhet att fatta egna beslut, vilket innebär att de kan erbjuda relevanta produkter och lösningar som är avpassade efter riskutvecklingen i just er verksamhet.

I händelse av en skada, är vår främsta prioritet att få tillbaka ert företag på rätt spår så fort som möjligt. När ni köper en försäkring, köper ni ett löfte om att gå ersättning. På QBE tar vi det löftet på allvar.

Som en del av QBE-koncernen har vi kapacitet nog att leverera försäkringslösningar och stöd oavsett var någonstans i världen. Vi finns i över 150 länder världen runt och har därmed goda förutsättningar att tillhandahålla gränsöverskridande försäkringar.

Relevanta produkter

Bedragare utvecklar ständigt nya metoder att angripa företag med. Vi erbjuder ett stabilt skydd mot förmögenhetsbrott och arbetar tillsammans med er för att minska bedrägeririsken.

Läs mer om Förmögenhetsbrott

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberbrottsområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår VD och styrelseansvarsförsäkring skyddar era seniora medarbetare vid skadeanspråk till följd av faktisk eller påstådd oaktsamhet i fullgörandet av ett uppdrag.

Läs mer om VD och Styrelseansvar

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vi täcker mängder av yrkesområden som blir föremål för skadestånds- eller förlustanspråk från kund till följd av bristfällig rådgivning, service eller design.

Läs mer om Professionsansvar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@se.qbe.com