Skip to main content

Professionella tjänster

Sverige är hemvist för ett brett och mångfacetterat spektrum av professionella tjänsteleverantörer inom juridik, redovisning, arkitektur, teknik och handel.

I en värld där de globala marknaderna blir allt mer invecklade, förändras allt snabbare och blir föremål för allt hårdare regleringar, finns det alltid en efterfrågan på professionell rådgivning och kvalitetstjänster. Men det finns utmaningar, inte minst i form av den höga konkurrensen om såväl priser som kvalitet. Det kanske största hindret som professionella rådgivningsfirmor står inför idag är dock förmågan att kunna agera snabbt, flexibelt och kreativt i takt med att kundernas förväntningar och prioriteringar förändras.

Varför QBE?

QBE har hjälpt bolag inom professionella tjänster att identifiera och hantera risker i över 40 år. Med en så gedigen erfarenhet av att arbeta med olika verksamheter – från småföretag med ett fåtal anställda till ledande internationella organisationer – förstår vi era utmaningar på djupet och kan utforma lösningar efter era exakta behov.

Det kanske viktigaste skyddet inom sektorn för professionella tjänster är en professionsansvarsförsäkring. Denna täcker förluster och rättsliga försvarskostnader till följd av undermålig rådgivning, service eller design från er sida. QBE är väl bevandrade på detta område – vi erbjuder specialutformade professionsansvarsförsäkringar åt bolag inom juridik, teknik, arkitektur, IT och en mängd övriga icke-traditionella verksamheter.

Om ni behöver göra en skadeanmälan ser våra skadehanterare till att så skyndsamt som möjligt hitta en rättvis lösning som minimerar följderna för er verksamhet.

Som en del av QBE-koncernen har vi kapacitet nog att leverera effektiva försäkringslösningar och stöd oavsett var någonstans i världen. Vi finns i över 150 länder världen runt och har därmed goda förutsättningar att tillhandahålla gränsöverskridande försäkringar.

Relevanta produkter

Bedragare utvecklar ständigt nya metoder att angripa företag med. Vi erbjuder ett stabilt skydd vid förmögenhetsbrott och arbetar tillsammans med er för att minska bedrägeririsken.

Läs mer om Förmögenhetsbrott

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår VD och styrelseansvarsförsäkring skyddar era medarbetare med ledande befattningar vid skadeanspråk till följd av faktisk eller påstådd oaktsamhet i fullgörandet av deras uppdrag.

Läs mer om VD och Styrelseansvar

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vi täcker mängder av yrkesområden som blir föremål för skadestånds- eller förlustanspråk från kund till följd av bristfällig rådgivning, service eller design.

Läs mer om Professionsansvar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

Denna försäkring skyddar ert företag och dess ledning mot rättsliga försvarskostnader som uppstår i samband med börsintroduktion.

Läs mer om Börsintroduktioner

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@se.qbe.com