Skip to main content

Stiftelsen QBE Foundation

QBE Foundation strukturerar och organiserar QBE:s många välgörenhetsengagemang och företagsdonationer.

Vår roll i samhället i stort är en återspegling av vår roll i näringslivet, nämligen på så vis att vi har en unik möjlighet att hjälpa människor övervinna svårigheter och förverkliga sina drömmar.

Inom QBE European Operations stödjer vi välgörande ändamål på flera plan – det kan handla om allt från medarbetarledda penninginsamlingar och motsvarande donationer ur företagskassan, till att dela ut bidrag till lokala välgörenheter och stimulera vår personal att engagera sig som volontärer.

1,62 mn GBP

INSAMLAT AV VÅR PERSONAL

*Sedan 2011. Inklusive motsvarande ur företagskassa.

3,07 mn GBP

UTBETALADE BIDRAG TILL >300 VÄLGÖRENHETER

*Sedan 2011

720 t GBP

SKÄNKT UR FÖRETAGSKASSA

*Sedan 2011. Inklusive motsvarande ur företagskassa.

 

Din kontakt

Din kontakt

Sophie Wraith-Lee

Sophie Wraith-Lee

QBE EO Foundation Adviser

Hämta material