Skip to main content

Globala försäkringslösningar

Vi hjälper våra kunder med försäkringsskydd för att kunna göra affärer över hela världen.  Vi erbjuder flexibla försäkringslösningar i mer än 150 länder.

Vårt multinationella team erbjuder internationella lösningar med ett brett utbud av produkter, inklusive allmänt ansvar, egendom, transport, professionsansvar och VD- och Styrelseansvarsförsäkringar.

Globalt nätverk, global service

Globala företag behöver ett försäkringsprogram som uppfyller kraven för att täcka sin verksamhet över hela världen. Genom en kombination av lokala QBE-kontor och betrodda lokala partners täcker vårt nätverk fler än 180 länder.

Ett skräddarsytt program

Efter en analys av exponering och risk tar vi fram ett skräddarsytt skydd för de specifika behoven. Vi har god kunskap om de lokala marknaderna och kan täcka verksamheter inom och utanför EU med ett enda program som uppfyller lokala skatte- och lagkrav.

Experthantering av skadeanmälningar

Vid en skadeanmälan kommer vi att arbeta nära kunden för att agera så snabbt och så effektivt som möjligt, så att de har möjlighet att återvända och ta hand om sin verksamhet. Skadekrav i andra länder hanteras av specialister som förstår de kulturella, språkliga och juridiska nyanserna. Dessa team stöds av ett globalt nätverk som gör att vi har konsekvent service oavsett var kunden befinner sig.

Kunskap om riskhantering

Våra multinationella kunder har tillgång till QBEs globala riskhanteringsexpertis. Vi arbetar nära kunderna för att minimera risken för förlust, bland annat genom att hjälpa att identifiera risker och vidta praktiska åtgärder för att hantera dem, samt regelbunden uppdatering om nya marknadsrisker och bästa praxis.

Nedladdningar

Din kontakt

Din kontakt

Lasse Jensen

Lasse Jensen

Portfolio Manager