Skip to main content

Fastighetsbranschen

Sverige har en av Europas mest robusta och blomstrande fastighetsmarknader – dagens transaktionsvolymer är på rekordnivå. Med tanke på att inkomstgenomsnittet stiger och efterfrågan är högre än tillgången anses marknaden vara lönsam och stabil. Men helt riskfritt är det inte.

Ett av de största orosmolnen är de potentiella följderna av statliga ingripanden för att dämpa hushållens växande skulder. Oro finns också för att den påstådda bostadsbubblan ska spricka. Fastighetsägare som är måna om sina tillgångar bör därför i förväg planera för framtida marknadsförändringar samt de ekonomiska och operativa risker som är endemiska för branschen.

Varför QBE?

QBE erbjuder försäkring åt investerare i kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, exempelvis banker, investeringsfonder, finansiella institutioner och myndighetsorgan. Bland våra kunder finns ett antal av Europas största fastighetsägare.

Våra riskbedömare har lång erfarenhet av att analysera alla de risker som dagens fastighetsägare ställs inför, och har ett gediget kunnande när det gäller att hantera krav från långivare, finansiärer och andra investeringsparter. Vi är kända för att överväga ett brett spektrum av risker – oavsett hur invecklade eller ovanliga – och för vår förmåga att leverera effektiva lösningar.

Dessutom erbjuder vi utmärkt skadehantering som vi kan skräddarsy efter just era unika behov. Våra skadereglerare har befogenhet att fatta egna beslut för att kreativt och effektivt kunna agera efter er situation.

Genom vårt omfattande globala nätverk kan vi göra fastighetsrelaterade riskbedömningar över hela världen. Vi kan även ta fram gränsöverskridande paket som ger heltäckande skydd och samtidigt uppfyller alla lokala lagar och myndighetskrav.

Relevanta produkter

Bedragare utvecklar ständigt nya metoder att angripa företag med. Vi erbjuder ett stabilt skydd vid förmögenhetsbrott och arbetar tillsammans med er för att minska bedrägeririsken.

Läs mer om Förmögenhetsbrott

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår VD och styrelseansvarsförsäkring skyddar era seniora medarbetare vid skadeanspråk till följd av faktisk eller påstådd oaktsamhet i fullgörandet av ett uppdrag.

Läs mer om VD och Styrelseansvar

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vi täcker mängder av yrkesområden som blir föremål för skadestånds- eller förlustanspråk från kund till följd av bristfällig rådgivning, service eller design.

Läs mer om Professionsansvar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

In an increasingly global trade environment, unpredictable local conditions can make moving and protecting cargo complex. We provide tailored and comprehensive cover.

Läs mer om Cargo

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@qbe.com