Skip to main content

Tillverkningsindustin

Den svenska tillverkningsindustrin är en central del av landets ekonomi och bidrar med avancerad teknik och innovation inom flera sektorer, inklusive fordon, maskiner och elektronik. Industrin är känd för sin höga kvalitet, hållbarhetsfokus och starka exportmarknad. Sverige är hem till globala företag som Volvo, Ericsson och SKF, vilka är ledande inom sina respektive områden.

Tack vare detta kan den svenska tillverkningssektorn konkurrera effektivt på en konkurrensutsatt global marknad. Svenska firmor har gjort snabba framsteg med ny teknik – uppkopplad maskinutrustning, 3D-utskrifter, omkonfigurerbara system och sömlösa informationsflöden. Detta i sin tur bidrar till kortare lanseringstider, större kostnadsbesparingar, effektivt resursutnyttjande, smidigare och mer flexibla affärsmodeller samt möjligheter till massanpassning.

Varför QBE?

QBE har en lång historik av att erbjuda stöd till tillverkningsföretag, allt från mindre och medelstora verksamheter till multinationella organisationer. Vi kan hjälpa företag genom hela livscykeln, från produktutveckling till tillverkning, försäljning och distribution.

Våra riskbedömare ägnar den tid som krävs för att sätta sig in i alla aspekter av era produkter och affärer. Vi anstränger oss för att förstå era kunder och deras förväntningar – och vi överväger noggrant vilka följderna skulle bli om en incident skulle inträffa. På så vis kan vi effektivt bedöma er exponering och ta fram en lösning som uppfyller era unika behov.

Eftersom vi vet hur viktigt det är att minimera avbrotten i verksamheten är våra skadehanterare mycket måna om att nå fram till rättvisa lösningar så skyndsamt som möjligt.

Vi har fördelen att ingå i QBE:s globala nätverk, vilket innebär att vi kan göra riskbedömningar över hela världen. Om er verksamhet spänner över flera länder kan vi utforma gränsöverskridande försäkringspaket med bred täckning och lokal anpassning.

Relevanta produkter

Bedragare utvecklar ständigt nya metoder att angripa företag med. Vi erbjuder ett stabilt skydd vid förmögenhetsbrott och arbetar tillsammans med er för att minska bedrägeririsken.

Läs mer om Förmögenhetsbrott

Vår cyberpolicy täcker de många risker som finns på cyberområdet och erbjuder kritiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Cyber

Vår VD och styrelseansvarsförsäkring skyddar era seniora medarbetare vid skadeanspråk till följd av faktisk eller påstådd oaktsamhet i fullgörandet av ett uppdrag.

Läs mer om VD och Styrelseansvar

Vår allmänna ansvarsförsäkring ger ett effektivt skydd vid skadeståndsanspråk från utomstående, till exempel i händelse av egendomsskador eller personskador.

Läs mer om Allmänt Ansvar och Produktansvar

Vi erbjuder ett heltäckande skydd av företagets fysiska tillgångar och täckning vid verksamhetsavbrott.

Läs mer om Egendom och Avbrott

In an increasingly global trade environment, unpredictable local conditions can make moving and protecting cargo complex. We provide tailored and comprehensive cover.

Läs mer om Cargo

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, Nordics Region

+46 8 587 514 01

Maths.Stanser@qbe.com