Skip to main content

Education

Sverige har en välutvecklad och tekniskt avancerad utbildningssektor. Landets investerar konsekvent en högre andel av BNP i utbildningsväsendet än andra OECD-länder. Regeringen har budgeterat 78 miljarder för 2017 och planerar att anställa ytterligare 20 000 personer i närtid.

Sveriges ekonomi är beroende av en utbildningssektor som odlar förmågor och expertkunskaper – inte minst för att kunna vidareutveckla landets blomstrande industri-, teknik- och life science-sektorer. Möjligheterna för utbildningsorganisationer är därför många, särskilt på teknikutbildningsområdet där innovationer inom e-inlärning och lärande med hjälp av artificiell intelligens öppnar nya dörrar.

Varför QBE?

QBE har arbetat med skolor, högskolor och universitet i tio år. Våra riskbedömare är grundligt insatta i sektorn och erbjuder flera viktiga försäkringar, exempelvis inom allmänt ansvar, professionsansvar samt egendom och avbrott.

Tack vare vår gedigna erfarenhet kan vi ta oss an även mycket utmanande risker och omständigheter, till exempel kränkningar på högstadieskolor.

Vi erbjuder den styrka och ekonomiska stabilitet som är att förvänta av QBE-koncernen, ett av världens ledande försäkringsbolag. Vi har även tillgång till QBE:s globala nätverk, vilket gör det möjligt för oss att göra riskbedömningar och ta fram heltäckande lösningar över hela världen.

När en skadeanmälan görs har våra skadehanterare befogenhet att fatta egna beslut för att snabbt och effektivt kunna agera efter er situation. De jobbar utifrån en kreativ approach som syftar till att få kontroll över och dämpa effekterna av det pågående skadeläget så att ni förblir skyddade.

Relevanta produkter

Din kontakt

Din kontakt

Maths Stanser

Maths Stanser

General Manager, European Markets

Tfn: +46 858 751401

Maths.Stanser@se.qbe.com