Skip to main content

QBE Försäkringsbolaget som bidrar till ett mer hållbart näringsliv

De företag som lyckas är de som kan vara redo att ta sig an oväntade utmaningar och ta till sig nya möjligheter. För att befinna sig där är rätt försäkring en trygg grundpelare att stå på. Att dessutom via företagsförsäkringen ha möjlighet till att påverka både det egna bolaget och samhället i stort till en ökad hållbarhet, lokalt och globalt, är en unik del av erbjudandet från QBE.
Document type: Publications
Last updated: 10 juni 2022
First published: 19 oktober 2021
View Document (PDF 143KB)