Skip to main content

Premiums4Good

När ni betalar era försäkringspremier investerar vi pengarna tills vi behöver dem för att betala ut skadeersättning – vanligtvis i aktier eller obligationer. Med vårt banbrytande Premiums4Good-initiativ kan du be oss att placera 25 % av premierna du betalar i investeringar med ett miljö- eller socialt ändamål.
Document type: Brochures
Last updated: 10 juni 2022
First published: 06 juli 2021
View Document (PDF 3,2MB)