Skip to main content

QBE flyttar fram positionerna på den nordiska marknaden

Av Maths Stanser
General Manager, Nordics

Med mål att tredubbla omsättningen på den nordiska marknaden fram till 2025 sticker det internationella försäkringsbolaget QBE Insurance ut huvudet lite extra på en hårdnande marknad. QBE ska göra detta genom att öppna upp inom nya segment med samma fokus på långsiktighet, snabb återkoppling och den tydlighet som varit ett vinnande koncept inom företagets specialområde specialansvarsförsäkring.

Försäkringsbranschen har under många år sett premienivåer falla vilket nu har lett till en korrigering inom branschen. Coronapandemin har dessutom snabbat på den trend vi sett vara på gång där försäkringsgivare ser över sin riskacceptans och önskar höja sina premier.

Maths Stanser

"Vi vill vara en långsiktig partner som man kan växa med både storleksmässigt, geografiskt och försäkringsmässigt" säger Maths Stanser, General Manager på QBE Nordics.

"Jag tror att morgondagens vinnare inom försäkringsbranschen är de bolag som sett om sitt hus, vässat sin kompetens och kan skapa nya attraktiva erbjudanden till slutkund. Vi började redan för två år sedan se om vår europeiska organisation, ta in ny kompetens och har nu fått till en omstart där vi växer med en god lönsamhet. Vi är fortfarande en liten aktör i Norden men har som målsättning att växa, anställa mer personal och att tredubbla vår omsättning fram till 2025" säger Maths Stanser, General Manager på QBE Nordics.

Som ett av världens största försäkringsbolag har australiensiska QBE Insurance, som verkat med lokal representation i Norden sedan 2009, tidigare haft ett stort fokus på specialansvarsförsäkring.  

Maths Stanser

"Vi vill fortsätta att göra mer av samma sak men även bredda våra erbjudanden inom fler segment och produkter. Vi har ett förtjänat gott rykte inom specialansvarsförsäkringar och nu vill vi bli en relevant aktör även inom andra områden som egendomsförsäkring och allmän ansvarsförsäkring" förklarar Maths Stanser.

"Vi vill fortsätta att göra mer av samma sak men även bredda våra erbjudanden inom fler segment och produkter. Vi har ett förtjänat gott rykte inom specialansvarsförsäkringar och nu vill vi bli en relevant aktör även inom andra områden som egendomsförsäkring och allmän ansvarsförsäkring" förklarar Maths Stanser.

Många försäkringsgivare säger att de strävar mot en transparens mot kund men Maths Stanser menar att QBE gör det lite extra. Att en tydlighet och en nära dialog skapar bättre förståelse för kundernas risker och gör att man kan skräddarsy attraktiva erbjudanden.

Vi är tydliga med vad avsikten i våra avtal är, med vad försäkring innefattar. Vi vill vara en långsiktig partner som man kan växa med både storleksmässigt, geografiskt och försäkringsmässigt. Där vi har möjlighet att kombinera vår internationellt uppbyggda kompetens och globala lösningar med lokal kunskap och närvaro, säger Maths Stanser.

Genom att erbjuda sina kunder en möjlighet att stärka sin CSR policy vill QBE sätta ett större fokus på hållbarhet och möjliggöra för sina kunder att göra ytterligare skillnad.

Maths Stanser

"Vi har ett stort fokus på hållbarhet inom bolaget och vi kan nu erbjuda våra kunder möjlighet att gå med i Premium4Good, en tjänst som är unik för branschen. Vi ser då till att 25 procent av premien öronmärks och investeras i hållbara aktier och fonder, exempelvis gröna obligationer och sociala utfallskontrakt (SIB)."

Maths Stanser

Det kostar inget extra för våra kunder och vi redovisar årligen var pengarna har investerats, berättar Maths Stanser.

QBE

Vi är ett australiensiskt börsnoterat försäkringsbolag med verksamhet över hela världen. QBE Norden är en filial till QBE Europe SA/NV med säte i Belgien. Den nordiska verksamheten har funnits sedan 2009 och vi täcker hela den nordiska marknaden från våra kontor i Stockholm och Köpenhamn med våra 27 anställda. Vår organisation kännetecknas av entreprenörskap, ett starkt driv och vi strävar alltid efter att ge våra kunder bästa möjliga service och bemötande. QBE är A+ rated, den totala premieintäkten för QBE Group var 13.4 miljarder USD  31 december 2019.

Denna artikel publicerades först i Dagens Industri den 27 januari 2021