Skip to main content

Brexit tillkännagivande

QBE erbjuder sina kunder trygghet inför Brexit och utnämner Bryssel som sätet för en ny juridisk enhet.

Specialisten på företagsförsäkringar, QBE, tillkännager i dag sin avsikt att skapa ett nytt dotterbolag i Belgien för att skydda sin förmåga att bedriva verksamhet över hela Europeiska unionen, i händelse av att företaget förlorar sin rätt till ”passförfarande” på grund av Storbritanniens utträde ur EU.

Richard Pryce, CEO i QBE European Operations säger att

”Vår prioritet är att skapa trygghet för våra kunder och personal och vårt beslut att inrätta en juridisk enhet i Belgien betyder att vi kan erbjuda kontinuitet i tjänsterna, oavsett resultatet av Brexit-förhandlingarna. Från våra kunders, mäklarpartners och personals perspektiv kommer verksamheten att fortskrida som vanligt, i och med att QBE fortsätter att verka från och över hela det europeiska fastlandet”.

QBE har en sedan länge etablerad och framgångsrik närvaro i Belgien. För närvarande har denna formen av en filial i Bryssel, en faktor som tillsammans med Belgiens centrala geografiska och politiska roll i EU och kombinerat med en kompetent lokal tillsynsmyndighet har påverkat det slutliga beslutet.

Richard Pryce säger vidare att ”Vi har en väletablerad verksamhet i Bryssel och vi räknar med att utnyttja vår befintliga talang i Bryssel för att ta upp nyckelroller inom det nybildade företaget. Belgiens centralbank har varit mycket konstruktiv och har förhållit sig stödjande till vår tidsplan för genomförandet”.

Huvudkontoret för QBE European Operations förblir i London och den nya belgiska enheten kommer att vara redo i tid för försäkringsförnyelserna 2019. Denna utveckling gör det möjligt för QBE att stödja kunder och mäklare i hela EU från våra befintliga kontor i åtta europeiska länder och även hantera europeisk verksamhet med placering på marknaden i London.

For further information contact:

Sandra Villanueva, Corporate Communications, QBE, 020 7105 5284

Sandra.villanueva@uk.qbe.com


About QBE

QBE European Operations is part of QBE Insurance Group, one of the world’s leading international insurers and reinsurers and Standard & Poor’s A+ rated. Listed on the Australian Securities Exchange, QBE’s gross written premium for the year ended 31 December 2016, was US$14.3 billion

As a business insurance specialist, QBE European Operations offers a range of insurance products from the standard suite of property, casualty and motor to the specialist financial lines, marine and energy. All are tailored to the individual needs of our small, medium and large client base.