Skip to main content

Försäkringsbolaget QBE levererar tillväxt globalt och nordisk lansering bidrar till ett positivt resultat

  • Starkt resultat i den nordiska portföljen, i synnerhet inom cyber
  • God respons till det nya Marine Cargo-erbjudandet
  • Ytterligare expansion genom nyanställningar att vänta

Det globala försäkringsbolaget QBE redovisade en vinst- och premietillväxt under 2023 års första halva, och fortsätter sin satsning på den nordiska marknaden.

Under perioden rapporterar QBE en nettovinst efter skatt på 400 miljoner USD, jämfört med 48 miljoner USD föregående period. Justerad kassavinst efter skatt ökade till 405 miljoner USD, från 66 miljoner USD under föregående period, vilket resulterade i en justerad kontantavkastning på eget kapital på 10,1 %.

Bruttopremieinkomsten ökade med 13 % som ett resultat av starka premiehöjningar och målinriktad tillväxt av nya affärer, delvis uppvägt av avslutade program i Nordamerika tillsammans med minskad exponering inom andra fastighetsområden. Underwriting-lönsamheten utmanades av både innevarande och föregående års katastrofkostnader.

COR (combined operating ratio) försämrades till 98,8 % från 94,9 % under föregående period, vilket inkluderar en effekt på 1,2 % från initialkostnaden för reservtransaktionen på 1,9 miljarder USD som tillkännagavs i februari 2023.

Maths Stanser, General Manager på QBE Norden, kommenterar:

“QBE Group fortsätter satsa på en optimering av portföljen för att ytterligare stärka erbjudandet till våra kunder och partners, och det är glädjande att se att det ger resultat trots en osäker omvärld. Den senaste perioden har QBE lagt stort fokus på modernisering av processer och system samt att bygga vidare på den starka kultur som finns i organisationen. Detta kommer vara viktiga nycklar och ges stort fokus även framgent.”

”På den nordiska marknaden presterar vår portfölj starkt, inte minst inom cybersäkerhet, men även inom egendom, allmänt ansvar, kombinerad företagsförsäkring och vårt multinational-erbjudande. Vi är också glada över den positiva responsen på vårt nya Marine Cargo-erbjudande, vilket redan har resulterat i framgångsrika affärer. Tillväxten följer vår plan för helåret 2023, vilket även kommer resultera i nyanställningar under hösten som ytterligare kommer stärka vårt erbjudande”.