Skip to main content

Prognos visar på stark tillväxt för Life Science-bolagen i Norden – men orosmoln på sikt

På kort sikt väntar stark tillväxt för Life Science-bolagen i Norden. Samtidigt är det få aktörer som driver på tillväxten, och de långsiktiga prognoserna är betydligt mer osäkra. 

Även regleringar på europeisk nivå utgör en betydande börda för företagen och kan hota lönsamheten för mindre aktörer. Detta visar en rapport från det globala försäkringsbolaget QBE.

I Sverige och Danmark utgör Life Science-bolag en stor sektor – bolagen bidrar med totalt 18 miljarder euro till de två ländernas ekonomier. I jämförelse med övriga EU, där sektorn utgör 1,2 % av total BNP, utgör danska Life Science-bolag 3,5 % (11 miljarder euro). Motsvarande siffra för svenska bolag i sektorn är 1,4 % (7 miljarder euro).

Tillväxten i Life Science-sektorn i Norden förväntas vara stark under 2023, vilket till stor del beror på det danska bolaget Novo Nordisks intäkter från försäljningen av diabetes- och fetmamedicinen Semaglutide. Enligt QBE:s prognos innebär den senaste tidens tillväxt på den nordiska marknaden att sektorn kommer växa med 31 % under 2023.

QBE:s rapport lyfter även flertalet omvärldstrender som bidragande faktorer till tillväxt: ökad köpkraft i utvecklingsekonomier, åldrande befolkningar och ökat intresse för hälsa hos utvecklingsekonomier gör att efterfrågan förväntas vara stark.

Osäkerhet på sikt

De positiva utsiktsprognoserna till trots visar QBE:s rapport även på risker i sektorn som kommer bli avgörande för den framtida utvecklingen. Inte minst med tanke på att ett enskilt företag, Novo Nordisk, står för en så pass stor del av tillväxten. Novo Nordisks försäljning av Semaglutid kommer att påverkas av andra konkurrerande läkemedel, regleringar, och i vilken utsträckning produktionen kan skalas upp.

Även från regelverkshåll finns det faktorer som kan få negativ påverkan på sektorns framtida utveckling. EU föreslog i april 2023 en betydande översyn av läkemedelsbestämmelser som syftar till att behandla prissättning och tillgänglighet på den europeiska marknaden. Förslaget kommer sannolikt att driva på kostnaderna i branschen, exempelvis genom villkorande av marknadsexklusivitet i alla 27 EU-medlemsstater, men de potentiella förbättringar som förslaget syftar till att medföra kommer sannolikt ta flera år att förverkliga.

I de delar av förslaget där det politiska trycket är som starkast kommer förmodligen några av de starkaste åtgärderna förverkligas redan innan reformerna passerar, och företag som säljer läkemedel listade som "kritiska läkemedel" kommer sannolikt att bli föremål för högre regulatorisk granskning.

Presskontakt

Sixten Nyhlén (H+H), +46 70 221 55 97

Om QBE

QBE är ett australiensiskt börsnoterat försäkringsbolag med global verksamhet. QBE Norden är en filial till QBE Europe SA/NV med säte i Belgien. Den nordiska verksamheten har funnits sedan 2009. Vi täcker hela den nordiska marknaden från våra kontor i Stockholm och Köpenhamn. Idag är vi totalt 42 anställda.