Skip to main content

Omfattande brist på cyberpolicys bland svenska företag

Som ett led i Informationssäkerhetsmånaden, som infaller varje år i oktober, har QBE Nordics genomfört en omfattande undersökning där 501 svenska IT-anställda och personer i ledande positioner på svenska bolag svarat. Undersökningen gjordes för att belysa medvetenheten och beredskapen kring cybersäkerhet bland företag. Resultaten – som bland annat visade på en stor brist på cybersäkerhetspolicys och -utbildningar – ger värdefulla insikter om utmaningar och möjligheter inom cybersäkerhetsområdet.

”Resultaten bör fungera som en väckarklocka för svenska organisationer och ledningar. Cybersäkerhets-incidenter blir allt vanligare och företag måste vidta proaktiva åtgärder för att skydda sin verksamhet, data och rykte”, säger Victor Meins, Senior Underwriter på QBE Nordics.

Sammanfattningsvis gav undersökningen några viktiga insikter:

Brist på omfattande säkerhetspolicyer: Endast hälften av cheferna (50%) uppgav att deras företag har en säkerhetspolicy på plats som specifikt hanterar cybersäkerhetsproblem. Vidare svarade 20% av de tillfrågade att deras företag har en säkerhetspolicy, men att den inte omfattar cybersäkerhet.

Utbildningsluckor: Undersökningen visade på betydande luckor avseende utbildning, där hela 30% av de svarande sa att de aldrig har fått någon cybersäkerhetsutbildning på sin arbetsplats. Dessutom angav endast 43% av de tillfrågade att de hade fått sådan utbildning under de senaste tre åren.

Cyberincidenter är utbredda: Nästan hälften (43%) av de tillfrågade har upplevt en cybersäkerhetsincident, vilket understryker det ständigt närvarande hot som organisationer står inför. Anmärkningsvärt är att endast en av fem (20%) svarat att deras företag aldrig har upplevt en cybersäkerhetsincident.

Phishing är fortfarande ett problem: Nästan hälften (45%) av de tillfrågade har antingen personligen blivit utsatta för phishing-attacker eller känner någon inom sitt företag som har blivit det. Särskilt oroande är att 14% har upplevt en phishing-incident under det senaste året.

För mer information om QBE Nordics och vår expertis inom cyberförsäkringar, besök qbe.se/produkter/cyber eller kontakta Victor Meins, Senior Underwriter, på victor.meins@dk.qbe.com.