Skip to main content

QBE Insurance visar på fortsatt tillväxt

Det globala försäkringsbolaget QBE Insurance har publicerat årsresultatet för 2023 som visar på fortsatt tillväxt.

Året 2023 innebar en rad svåra prövningar för den globala ekonomin. Det pågående kriget i Ukraina och geopolitiska spänningar i mellanöstern har tillsammans med en ökad inflation och stigande räntor lett till stora konsekvenser för leverantörskedjor samt tillgången till material och råvaror.

Trots ett turbulent år för världsekonomin har QBE Insurance fortsatt att leverera tillväxt. Under 2023 redovisade bolaget en nettovinst efter skatt på 1 355 miljoner USD, jämfört med 587 miljoner USD för helåret 2022. Det justerade kassaresultatet efter skatt ökade till 1 362 miljoner USD från 664 miljoner USD det föregående året, vilket resulterade i en justerad avkastning på eget kapital på 16% jämfört med 8,3% under föregående år.

”Jag är oerhört nöjd med vad gruppen åstadkommit under det gångna året. Trots ett osäkert omvärldsläge Europa bidragit till ett förbättrat resultat och ökad tillväxt.”, kommenterar Maths Stanser, VD på QBE Nordics.

Fortsätter att växa i Norden

QBE Nordics etablerades 2009 och ingår i affärsområdet QBE International, som med sin globala räckvidd möjliggör långsiktig tillväxt, både i storlek och till nya marknader. År 2019 satte QBE Nordics målet att tredubbla omsättningen fram till år 2025 och antalet anställda har fördubblats de senaste åren. Verksamheten drivs från kontoret i Stockholm och det kontoret i Köpenhamn.

”Jag är väldigt stolt och imponerad över vad mina kollegor på QBE Nordics levererat under året. Genom en stark sammanhållning och ett utökat produkterbjudande fortsätter vi att leverera enligt koncernens strategiska mål”, kommenterar Maths Stanser, VD på QBE Nordics.