Skip to main content

QBE Insurances årsresultat visar fortsatt tillväxt

Det globala försäkringsbolaget QBE Insurance har publicerat årsresultatet för 2022 som visar på fortsatt tillväxt under ett år präglat av en omvärld i återhämtning från en global pandemi och geopolitiska spänningar.

Under 2022 har den globala ekonomin fått utstå flera stora utmaningar. Samtidigt som omvärlden återhämtade sig från en global pandemi har kriget i Ukraina, ökade geopolitiska spänningar och flertalet naturkatastrofer lett till stora konsekvenser för leverantörskedjor och tillgången till material och råvaror.

Trots det utmanande omvärldsläget redovisade QBE Insurance en nettovinst efter skatt för 2022 på 770 miljoner USD, jämfört med 750 miljoner USD för helåret 2021. Det justerade kassaresultatet efter skatt ökade till 847 miljoner USD från 805 miljoner USD det föregående året vilket resulterade i en justerad avkastning på eget kapital på 10,5 %, jämfört med 10,3 % under föregående år.

”Jag är oerhört stolt över vad gruppen åstadkommit. Trots ett turbulent år kantat av naturkatastrofer, geopolitiska spänningar och stigande inflation har alla delar av verksamheten fortsatt att bidra till ett förbättrat resultat.”, kommenterar Maths Stanser, General Manager på QBE Nordics

Växer i Norden
QBE Nordics ingår i affärsområdet QBE International som med sin globala räckvidd gör det möjligt att bygga partnerskap som kan växa långsiktigt, både storleksmässigt och till nya marknader. Den nordiska verksamheten etablerades 2009 och satte 2019 målet att tredubbla omsättningen till år 2025. Verksamheten drivs från kontoren i Stockholm och Köpenhamn och under de senaste fem åren har antalet anställda på QBE Nordics fördubblats:

”QBE Nordics fortsätter att leverera enligt koncernens strategiska mål. Genom att utveckla affärserbjudandet och rekrytera medarbetare med rätt kompentenser har vi blivit än mer konkurrenskraftiga.”, kommenterar Maths Stanser, General Manager på QBE Nordics.

Presskontakt
Sixten Nyhlén, +46 70 221 55 97

Om QBE
QBE är ett australiensiskt börsnoterat försäkringsbolag med global verksamhet. QBE Norden är en filial till QBE Europe SA/NV med säte i Belgien. Den nordiska verksamheten har funnits sedan 2009. Vi täcker hela den nordiska marknaden från våra kontor i Stockholm och Köpenhamn. Idag är vi totalt 42 anställda.