Skip to main content

QBE lanserar transportförsäkringar i Norden och förstärker teamet

Efter flera år av tillväxt på den nordiska marknaden expanderar QBE sitt erbjudande ytterligare med transportförsäkringar.

Varutransporter är i allmänhet säkra men inte riskfria. Olyckor och oförutsedda händelser sker och kan medföra höga kostnader. Enligt World Shipping Council har det årliga genomsnittliga antalet containrar som förlorats till sjöss mellan 2008–2021 ökat med 18 % och bara under tvåårsperioden 2020–2021 ökade förlusterna med nästan 400 %.

Transportförsäkringarna breddar QBEs erbjudande för att tillgodose fler behov hos kunderna. Ansvarig för transportförsäkringarna är Christopher Hesselbrandt som anslöt till QBE i augusti 2022. Christopher har en gedigen bakgrund inom branschen, och kommer senast ifrån AXA XL där han var nordiskt ansvarig för transportförsäkringar.

”Tillgången till den här typen av försäkringar har minskat på den nordiska marknaden, samtidigt ser vi att våra kunder efterfrågar den i högre grad. Logistikkrisen i samband med pandemin har belyst vikten av att gardera sig mot oförutsägbara händelser som skadar logistikflödet. Därför känns det naturligt för oss att expandera vårt erbjudande med dessa försäkringar”, säger Christopher Hesselbrandt, Nordic Portfolio Manager Marine för QBE i Norden.

Som ytterligare ett led i satsningen förstärker QBE nu det nordiska teamet med underwritern Gustav Fornalik. Gustav kommer senast ifrån HDI Global Specialty där han har arbetat med både transport- och specieförsäkringar, och dessförinnan Marsh och Aon.

”QBE har vuxit kraftigt i Norden och vi fortsätter att ta marknadsandelar tack vare hög kompetens inom våra försäkringsområden, skräddarsydda försäkringslösningar och vårt personliga bemötande. Med Christopher Hesselbrandt och Gustav Fornalik på plats stärker vi vårt erbjudande ytterligare”, säger Maths Stanser, General Manager för QBE i Norden.

 

Presskontakt

Sixten Nyhlén, +46 70 221 55 97

 

Om QBE
QBE är ett australiensiskt börsnoterat försäkringsbolag med global verksamhet. QBE Norden är en filial till QBE Europe SA/NV med säte i Belgien. Den nordiska verksamheten har funnits sedan 2009. Vi täcker hela den nordiska marknaden från våra kontor i Stockholm och Köpenhamn. Idag är vi totalt 42 anställda.