Skip to main content

Formulär för anmälan av dataintrång

Använd detta formulär för att informera QBEs dataskyddsteam om eventuell dataförlust. Detta kan vara när du tror att data om QBEs kunder, personal eller andra kontakter har utlämnats otillbörligen, såväl avsiktligt som oavsiktligt. Det kan även vara relaterat till förlorade eller hittade tillhörigheter som kan innehålla konfidentiella data (som exempelvis laptoppar eller dokument).

Alla fält markerade med * är obligatoriska.

Telefonnummer, e-postadress om vi behöver kontakta dig