Skip to main content
Skip to main content

Formulär för begäran om dataportabilitet

Begäran om överföring av data enligt artikel 20 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Avsnitt 1 – uppgifter om sökande

– Detta avsnitt omfattar uppgifter om individen/företaget som skickar begäran.
– Alla fält markerade med * är obligatoriska.

Avsnitt 2 – uppgifter om den registrerade

– Detta avsnitt omfattar uppgifter på individen som begäran om personuppgifter gäller
– Ett separat formulär måste ifyllas för varje registrerad
– Alla fält markerade med * är obligatoriska.

Om du väljer ”Ja” på föregående fråga, vänligen lämna även följande uppgifter:

Avsnitt 3 – uppgifter om begäran

Om du väljer ”annan part” ovan, vänligen lämna följande uppgifter.

Avsnitt 4 – intyg (obligatoriskt)