Skip to main content
Skip to main content

Formulär för begäran om rätten att bli bortglömd (RTBF)

Begäran om borttagning av personuppgifter enligt artikel 17 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Avsnitt 1 – uppgifter om sökande

– Detta avsnitt omfattar uppgifter om individen/företaget som skickar begäran.
– Alla fält markerade med * är obligatoriska.Avsnitt 2 – uppgifter om den registrerade

– Detta avsnitt omfattar uppgifter på individen som begäran om personuppgifter gäller
– Ett separat formulär måste ifyllas för varje registrerad
– Alla fält markerade med * är obligatoriska.Om du väljer ”Ja” på föregående fråga, vänligen lämna även följande uppgifter:

Avsnitt 3 – uppgifter om begäran
Referens-ID är det nummer som kan ha lämnats till dig i e-postmeddelandet tillsammans med länk till det här formuläret

(till exempel ärendenummer, försäkringsnummer, datum och plats för skadan/incident, referensnummer för klagomål, namn på aktuell avdelning eller kontaktpunkt i QBE, syfte eller datum för kontakter som den registrerade tidigare kan ha haft med QBE EO o.s.v.).
Avsnitt 4 – intyg (obligatoriskt)
Använd ctrl/cmd + klicka för att välja fler filer